Σχέδια πληρωμών

Τιμολόγηση

Χρέωση ετήσιας φιλοξενίας

75 Έτος
 • Απεριόριστες εφαρμογές, PWA
 • Σχεδιάζετε μόνοι σας τις εφαρμογές
 • Προεπισκόπηση εφαρμογών
 • Ζωντανές ενημερώσεις
 • Πλέον μπλοκ
 • Ο λογαριασμός μου
 • CRM πελατών
 • Μπλοκ πολλαπλών γλωσσών
 • Εναλλαγή γλώσσας
 • Analytics
 • Ειδοποιήσεις Push
 • Προηγμένες επιλογές σχεδιασμού
 • Αυτόματες ενημερώσεις εφαρμογών


Κόστος ανά εφαρμογή

400 / εφαρμογή
 • ΣΧΕΔΙΆΖΟΥΜΕ APP ΓΙΑ ΕΣΆΣ
 • Σχεδιάζετε τις εφαρμογές μόνοι σας
 • Σχεδιάζουμε 1 app/mo για εσάς
 • Προεπισκόπηση εφαρμογών
 • Ζωντανές ενημερώσεις
 • Πλέον μπλοκ
 • Ο λογαριασμός μου
 • CRM πελατών
 • Μπλοκ πολλαπλών γλωσσών
 • Εναλλαγή γλώσσας
 • Analytics
 • Ειδοποιήσεις Push
 • Προηγμένες επιλογές σχεδιασμού
 • Αυτόματες ενημερώσεις εφαρμογών

Κόστος ανά εφαρμογή

800 /app
 • ΜΕΤΑΦΈΡΟΥΜΕ 5 ΓΛΩΣΣΙΚΌ ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΟ
 • Σχεδιάζετε μόνοι σας τις εφαρμογές
 • Σχεδιάζουμε 1 app/mo για εσάς
 • Δημοσιεύουμε 1 εφαρμογή για εσάς
 • Στο Google Play & Itunes
 • Προεπισκόπηση εφαρμογών
 • Ζωντανές ενημερώσεις
 • Πλέον μπλοκ
 • Ο λογαριασμός μου
 • CRM πελατών
 • Analytics
 • Ειδοποιήσεις Push
 • Προηγμένες επιλογές σχεδιασμού
 • Αυτόματες ενημερώσεις εφαρμογών

PWA + ΔΗΜΟΣΊΕΥΣΗ ANDROID + ΚΏΔΙΚΑΣ QR

10 ανά εφαρμογή
 • ΚΑΝΟΥΜΕ PWA & GOOGLE PLAY PUBLISH ΓΙΑ ΕΣΑΣ (προαιρετικά: αν θέλετε)
 • Σχεδιάζετε μόνοι σας τις εφαρμογές
 • Σχεδιάζουμε 1 app/mo για εσάς
 • Δημοσιεύουμε 1 εφαρμογή για εσάς
 • Στο Google Play & Itunes
 • Προεπισκόπηση εφαρμογών
 • Ζωντανές ενημερώσεις
 • Πλέον μπλοκ
 • Ο λογαριασμός μου
 • CRM πελατών
 • Μπλοκ πολλαπλών γλωσσών
 • Εναλλαγή γλώσσας
 • Analytics
 • Ειδοποιήσεις Push
 • Προηγμένες επιλογές σχεδιασμού
 • Αυτόματες ενημερώσεις εφαρμογών

ITUNES PUBLISH + ΚΩΔΙΚΌΣ QR

50 ανά εφαρμογή
 • Απεριόριστες εφαρμογές
 • Σχεδιάζετε μόνοι σας τις εφαρμογές
 • Σχεδιάζουμε 3 apps/mo για εσάς
 • Δημοσιεύουμε 3 εφαρμογές για εσάς
 • Στο Google Play & Itunes
 • Προεπισκόπηση εφαρμογών
 • Ζωντανές ενημερώσεις
 • Πλέον μπλοκ
 • Ο λογαριασμός μου
 • CRM πελατών
 • Μπλοκ πολλαπλών γλωσσών
 • Analytics
 • Ειδοποιήσεις Push
 • Προηγμένες επιλογές σχεδιασμού
 • Αυτόματες ενημερώσεις εφαρμογών

Καλύτερη συμφωνία

Θέλετε Μέγιστη εξοικονόμηση Σε πακέτα μαζικής απελευθέρωσης εφαρμογών Android και iTunes ή σκέφτεστε να γίνετε μεταπωλητής σχεδιαστών εφαρμογών Coverflip...;